PHQ-9 test na depresję

PHQ-9 jest standardowym narzędziem wykorzystywanym do badań przesiewowych pod kątem depresji. Dzięki niemu możesz rozpoznać, czy twoje objawy mogą być przejawami zaburzeń depresyjnych.

Wynik testu nie stanowi diagnozy depresji. Jeżeli podejrzewasz u siebie depresję i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Czym jest PHQ-9?

Kwestionariusz PHQ-9 jest dziewięcio pytaniowym testem. Wykorzystuje się do wstępnego rozpoznawania depresji i monitorowania stanu pacjenta.

Z czego się składa i jak działa?

Test składa się z dziewięciu pytań odnoszących się do zachowania i samopoczucia na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni.

 1. Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni odczuwałeś niewielkie zainteresowanie lub nie czerpałeś przyjemności z wykonywanych czynności?
 2. Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni odczuwałeś uczucie smutku, przygnębienia, beznadziei?
 3. Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałeś problem z zaśnięciem lub przerywany sen lub za długo spałeś?
 4. Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni odczuwałeś zmęczenie lub brak energii?
 5. Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni odczuwałeś brak apetytu lub przejadałeś się?
 6. Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałeś poczucie niezadowolenia z siebie, lub poczucie że zawiodłeś siebie lub swoich bliskich?
 7. Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałeś problem ze skoncentrowaniem się na prostych rzeczach jak czytanie gazety czy oglądanie telewizji?
 8. Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni ruszałeś się lub mówiłeś tak wolno, że było to zauważalne przez innych lub przeciwnie nie mogłeś usiedzieć w miejscu i ruszałeś się więcej niż zwykle?
 9. Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni miałeś myśli, że lepiej by było umrzeć albo w jakiś sposób się raniłeś?

Na każde z pytań można odpowiedzieć na cztery sposoby. Do każdej odpowiedzi przypisane są punkty.

 • Wcale 0 pkt
 • Przez kilka dni 1 pkt
 • Przez połowę tego czasu 2 pkt
 • Niemal codziennie 3 pkt

Po zsumowaniu punktów przeliczamy je według poniższej skali.

 • 0-4 pkt Minimalna lub brak depresji
 • 5-9 pkt Łagodna depresja
 • 10-14 pkt Umiarkowana depresja
 • 15-29 pkt Umiarkowanie ciężka depresja
 • 20-27 pkt Ciężka depresja

Kto opracował PHQ-9?

PHQ-9 jest oparty o ogólny 59-pytaniowy test PHQ. Dr. Robert J. Spitzer, Dr. Janet B.W. Williams, Dr. Kurt Kroenke i współpracownicy z Columbia University opracowali PHQ w połowie lat 90, natomiast PHQ-9 w 1999r.

Badania i ważność testu

W artykule The PHQ‐9 Validity of a Brief Depression Severity Measure K. Kroenke, R. L. Spitzer, J. B. Williams przedstawiają wyniki swoich badań.

Diagnostyczna ważność testu została potwierdzona dwoma badaniami przeprowadzonymi w 2001 roku w 15 klinikach na terenie USA łącznie obejmując 6000 pacjentów. W obu badaniach niezawodność testu została określona jako bardzo wysoka.
Trzecie badanie przeprowadzone wśród 580 pacjentów wykazał, że PHQ-9 ma czułość na poziomie 88% i swoistość również na poziomie 88%.

Podsumowanie

Podsumowując PHQ-9 jest ważnym i skutecznym narzędziem we wczesnym rozpoznawaniu zaburzeń depresyjnych oraz w trakcie leczenia i monitorowania stanu pacjenta