CES-D Test na depresję

Wypełnienie poniższego testu może Ci pomóc ustalić, czy objawy, które wykazujesz są objawami depresji.

Wynik testu nie stanowi diagnozy depresji. Jeżeli podejrzewasz u siebie depresję i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Czym jest CES-D?

CES-D jest testem przesiewowym przeznaczonym do wstępnego wykrywania objawów związanych z depresją. Składa się z 20 pytań odnoszących się do odczuć respondenta na przestrzeni ostatniego tygodnia.

Jak to działa?

Na każde z 20 pytań respondent odpowiada zaznaczając jedną z czterech odpowiedzi, najbardziej do niego pasującą. Do każdej odpowiedzi przypisana jest dana ilość punktów od 0 do 3. Po wypełnieniu testu sumuje się punkty i określa stopień natężenia objawów depresji.
Pytania:

 1. Trapiły mnie rzeczy, które zwykle mi nie przeszkadzają.
 2. Nie miałem ochoty jeść, nie miałem apetytu.
 3. Czułem, że nie mogę się otrząsnąć ze smutków nawet z pomocą rodziny i przyjaciół.
 4. Czułem, że jestem tak samo dobry jak inni ludzie.
 5. Miałem problemy ze skupieniem się na tym co robię.
 6. Czułem się przygnębiony.
 7. Czułem, że we wszystko co robię muszę wkładać wysiłek.
 8. Z nadzieją patrzyłem przyszłość.
 9. Myślałem, że moje życie jest porażką.
 10. Czułem się wystraszony.
 11. Miałem niespokojny sen.
 12. Byłem szczęśliwy.
 13. Rozmawiałem mniej niż zazwyczaj.
 14. Czułem się samotny.
 15. Inni ludzie byli niemili.
 16. Cieszyłem się życiem.
 17. Miałem chwile płaczu.
 18. Czułem się smutny.
 19. Odczuwałem, że inni ludzie mnie nie lubią.
 20. Nie mogłem zebrać się do działania.

Odpowiedzi:

 • Mniej niż jeden dzień
 • 1-2 dni
 • 3-4 dni
 • 5-7 dni

Pytania 1,2,3,5,6,7,9,10,11,13,14,15,17,18,19,20 punktowane są 0, 1, 2 lub 3 punkty zgodnie z kolejnością wyżej podanych odpowiedzi, natomiast w przypadku pytań 4,8,12,16 w odwrotnej kolejności.

Autorzy

Test został opracowany w 1977 r. przez amerykańską psycholog Lenore Radloff podczas pracy w Center for Epidemiological Studies.