GDS test na depresję dla osób starszych

Test GDS (Geriatric Depression Scale) przeznaczony jest dla osób starszych z podejrzeniem występowania objawów depresji oraz do monitorowania ich kondycji emocjonalnej.

Wynik testu nie stanowi diagnozy depresji. Jeżeli podejrzewasz u siebie depresję i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Czym jest GDS?

GDS (Geriatric Depression Scale) jest 15 pytaniowym testem skierowanym do osób starszych. Jego rolą jest wykrywanie objawów mogących wskazywać na depresję.

Jak to działa

Test składa się z 15 pytań odnoszących się do stanu emocjonalnego i zachowań respondenta. Na każde z pytań można udzielić jednej z dwóch odpowiedzi: TAK lub NIE. Przy każdym pytaniu do danej odpowiedzi przypisany jest punkt. W teście można otrzymać maksymalnie 15 punktów przy czym 0-5 punktów oznacza brak objawów charakterystycznych dla depresji, 6-9 punktów wskazuje na prawdopodobne występowanie części objawów depresji natomiast uzyskanie 10-15 punktów może oznaczać występowanie depresji.

Pytania:

 1. Czy generalnie jesteś zadowolony ze swojego życia?
 2. Czy porzuciłeś wiele swoich aktywności i zainteresowań?
 3. Czy czujesz, że Twoje życie jest puste?
 4. Czy często się stajesz się znudzony?
 5. Czy przez większość czasu jesteś w dobrym nastroju?
 6. Czy obawiasz się, że przytrafi Ci się coś złego?
 7. Czy przez większość czasu czujesz się szczęśliwy?
 8. Czy często czujesz się bezradny?
 9. Czy wolisz zostać w domu, niż wyjść i podejmować nowe zajęcia.
 10. Czy czujesz, że masz większe problemy z pamięcią niż większość osób?
 11. Czy uważasz, że to wspaniale teraz żyć?
 12. Czy czujesz się bezwartościowy?
 13. Czy czujesz się pełen energii?
 14. Czy czujesz, że Twoja sytuacja jest beznadziejna?
 15. Czy myślisz, że większości ludzi jest lepiej niż Tobie?

Autorzy

Test został opracowany w 1982 roku przez J.A. Yesavage oraz współpracowników.