HDRS Test na depresję

Jeśli podejrzewasz u siebie występowanie depresji, poniższy test pomoże Ci ustalić, czy zmagasz się z objawami charakterystycznymi dla tej choroby.

Wynik testu nie stanowi diagnozy depresji. Jeżeli podejrzewasz u siebie depresję i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Czym jest HDRS?

Jest wielopozycyjnym testem służącym do wykrywania depresji i monitorowania postępów leczenia. Test jest przeznaczony dla osób dorosłych, mierzy skalę objawów depresji takich jak negatywny nastrój, poczucie winy, myśli samobójcze, bezsenność, nadpobudliwość lub spowolnienie, lęk, spadek wagi i objawy somatyczne.

Jak to działa?

Ta wersja testu składa się z 17 punktów dotyczących objawów depresji. Przy każdym z punktów respondent wybiera stwierdzenie najbardziej do niego pasujące.

 1. Depresyjny nastrój (ponura postawa, pesymizm co do przyszłości, poczucie smutku, skłonność do płaczu)
 2. Poczucie winy
 3. Myśli o samobójstwie
 4. Problemy z zasypianiem
 5. Niespokojny sen, budzenie się w nocy
 6. Budzenie się wcześnie rano, niemożność powrotu do snu
 7. Praca i zainteresowania
 8. Spowolnienie: myśli, mowy i aktywności
 9. Poruszenie/niepokój
 10. Psychiczny lęk
 11. Lęk somatyczny (objawy żołądkowo-jelitowe, niestrawność, sercowo-naczyniowe, kołatanie serca, bóle głowy)
 12. Objawy somatyczne żołądkowo-jelitowe (utrata apetytu, uczucie ciężkości w jamie brzusznej, zaparcia)
 13. Ogólne objawy somatyczne (ciężkość kończyn, pleców lub głowy, rozproszony ból pleców, utrata energii i zmęczenie)
 14. Objawy takie jak: utrata libido, zaburzenia miesiączkowania
 15. Hipochondria
 16. Spadek wagi
 17. Wgląd

Odpowiedzi do objawów 1,2,3,7,8,9,10,11,15 punktowane są według skali od 0 do 4 punktów, natomiast objawy 4,5,6,12,13,14,16,17 według skali od 0 do 2 punktów.

Autorzy

HDRS został opracowany przez wybitnego angielskiego psychiatrę niemieckiego pochodzenia Maxa Hamiltona w 1960 roku. Jego test doczekał się ulepszeń w 1966, 1967 i 1980 roku.