Test online na depresję

Last updated:

Sprawdź, czy Twoje objawy mogą wskazywać na występowanie depresji. Poniższy test online pozwala ustalić występowanie objawów, zgodnych z charakterystyką tego zaburzenia.

Test nie jest narzędziem diagnostycznym i jego wynik nie stanowi diagnozy depresji. Jeżeli podejrzewasz u siebie depresję i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Test został przygotowany w oparciu o kryteria diagnostyczne zaburzenia depresyjnego przyjęte w klasyfikacji DSM-V. Zgodnie z nimi, o występowaniu depresji świadczy stwierdzenie co najmniej pięciu spośród dziewięciu wymienionych tam objawów, w tym przynajmniej jeden z objawów głównych.

Wynik testu online pod żadnym pozorem nie stanowi diagnozy depresji. W celu otrzymania wiarygodnej diagnozy należy skontaktować się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą.