Test na depresję w klasyfikacji DSM V

Sprawdź, czy Twoje objawy mogą wskazywać na występowanie depresji. Poniższy test online pozwala ustalić występowanie objawów, zgodnych z charakterystyką tego zaburzenia.

Test nie jest narzędziem diagnostycznym i jego wynik nie stanowi diagnozy depresji. Jeżeli podejrzewasz u siebie depresję i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą, psychologiem lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Test na depresję został przygotowany w oparciu o kryteria diagnostyczne zaburzenia depresyjnego przyjęte w klasyfikacji DSM-V. Zgodnie z nimi, o występowaniu depresji świadczy stwierdzenie co najmniej pięciu spośród dziewięciu wymienionych tam objawów, w tym przynajmniej jeden z objawów głównych.

Pytania związane z objawami głównymi to:

  • Czy każdego dnia, przez większość dnia, odczuwasz poczucie smutku, pustki lub braku nadziei, zwiększoną płaczliwość albo inną oznakę obniżonego nastroju?
  • Czy dostrzegasz u siebie znacznie obniżoną zdolność do odczuwania przyjemności i brak zainteresowania w stosunku do wszystkich lub niemal wszystkich aktywności, utrzymująca się dzień w dzień, przez większą część dnia?

Pozostałe pytania to:

  • Czy odczuwasz znaczny wzrost lub spadek apetytu utrzymujący się prawie codziennie, bądź dostrzegasz znaczną zmianę masy swojego ciała?
  • Czy doskwiera ci bezsenność lub nadmierna senność niemal każdego dnia?
  • Czy inne osoby zwróciły uwagę, że twoje ruchy i reakcje w ostatnich dwóch tygodniach są zdecydowanie wolniejsze lub szybsze niż wcześniej?
  • Czy niemal każdego dnia odczuwasz zmęczenie i brak energii?
  • Czy odczuwasz, utrzymujące się niemal każdego dnia, poczucie braku własnej wartości lub nadmierne, przesadne poczucie winy?
  • Czy masz problemy z koncentracją lub zdolnością myślenia, utrzymujące się niemal każdego dnia?
  • Czy w ostatnich dwóch tygodniach myślałeś kilkukrotnie o śmierci lub samobójstwie?

Wszystkie pytania dotyczą objawów występujących w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na wszystkie pytania, test wskazuje BARDZO WYSOKI WYNIK. W przypadku wystąpienia co najmniej pięciu pozytywnych odpowiedzi, w tym przynajmniej jednego związanego z objawami głównymi, test wskazuje WYSOKI WYNIK. W pozostałych przypadkach – NISKI WYNIK.

Niezależnie od wyniku, test online pod żadnym pozorem nie stanowi diagnozy depresji. W celu otrzymania wiarygodnej diagnozy należy skontaktować się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą.

Inne testy na depresję

Inne testy na depresję (część z nich dostępna jest w ramach niniejszego serwisu):