OASIS test na zaburzenia lękowe

Test OASIS jest krótkim testem, pozwalającym sprawdzić, czy respondent może cierpieć na zaburzenia lękowe.

Test nie jest narzędziem diagnostycznym i jego wynik nie stanowi diagnozy zaburzenia psychicznego. Jeżeli podejrzewasz u siebie występowanie zaburzeń lękowych i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Czym jest OASIS?

OASIS (Overall Anxiety Severity and Impairment Scale) jest składającym się z 5 elementów testem służącym do mierzenia nasilenia i upośledzenia związanego z zaburzeniami lękowymi.

Jak to działa?

OASIS składa się z 5 pytań, dotyczących odczuwania lęku, jego natężenia, unikania sytuacji, jego wpływu na wydajność oraz relacje. Na każde z pytań można udzielić jednej z 5 odpowiedzi punktowanych od 0 do 4 punktów.

  1. W ciągu ostatniego tygodnia jak często odczuwałeś lęk?
  2. W ciągu ostatniego tygodnia, kiedy odczuwałeś lęk, jak intensywny lub silny on był?
  3. W ciągu ostatniego tygodnia jak często unikałeś sytuacji, miejsc, przedmiotów lub czynności z powodu niepokoju lub strachu?
  4. W ciągu ostatniego tygodnia w jakim stopniu Twój niepokój wpływał na zdolność robienia rzeczy, które potrzebowałeś zrobić w pracy, w szkole lub w domu?
  5. W ciągu ostatniego tygodnia jak bardzo lęk wpłynął na twoje życie towarzyskie i relacje?

Po odpowiedzeniu na wszystkie pytania i zsumowaniu punktów wynik przeliczamy następująco:

0-8 pkt-Brak zaburzeń lękowych
9-20 pkt-Możliwe zaburzenia lękowe

Autorzy i badania
Test został opracowany przez specjalistów z Uniwersytetu Oksfordzkiego między innymi przez Sonye Norman. Test był testowany na ponad 700 studentach w dwóch turach oddzielonych od siebie miesięczną przerwą. OASIS wykazał doskonałą, niezawodność oraz trafność zbieżną i rozbieżną.