Test lęku na tle pandemii koronawirusa Coronavirus Anxiety Scale

Poniższy test został opracowany w odpowiedzi na rosnącą liczbę przypadków zaburzeń lękowych na tle pandemii COVID-19.

Test nie jest narzędziem diagnostycznym i jego wynik nie stanowi diagnozy zaburzenia . Jeżeli podejrzewasz u siebie występowanie zaburzeń lękowych i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Test został opracowany na podstawie: Lee, S. A. (2020). Coronavirus Anxiety Scale: A brief mental health screener for COVID-19 related anxiety.

Wynik testu online pod żadnym pozorem nie stanowi diagnozy zaburzenia osobowości. W celu otrzymania wiarygodnej diagnozy należy skontaktować się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą.