Blog psychologiczny "Psychologia Zaburzeń"

Psychologia Zaburzeń to blog psychologiczny poświęcony tematyce zaburzeń psychicznych. Znajdziesz tutaj rzetelne, wyczerpujące i przystępne informacje o osobowości borderline i depresji, a wkrótce także o zaburzeniach lękowych, zaburzeniach odżywiania, zaburzeniu obsesyjno-kompulsywnym, obsesyjno-kompulsywnym zaburzeniu osobowości, zaburzeniu afektywnym-dwubiegunowym i innych. Uzupełnieniem treści informacyjnych są bezpłatne testy zaburzeń psychicznych, które pozwalają stwierdzić występowanie objawów zgodnych z charakterystyką danego zaburzenia (warto pamiętać, że nie są to narzędzia diagnostyczne - w celu uzyskania wiarygodnej diagnozy należy skontaktować się ze specjalistą zdrowia psychicznego). Miłej lektury!

borderline

Zaburzenie osobowości borderline charakteryzuje się stałym wzorcem zachowań, polegającym na niestabilności emocjonalnej, dużej impulsywności, zmienności w relacjach interpersonalnych i problemem ze stabilnym postrzeganiem siebie.

depresja

Depresja jest zaburzeniem charakteryzującym się znacznym obniżeniem nastroju w porównaniu do normalnego samopoczucia danej osoby na co dzień. Nastrój ten jest często opisywany jako przygnębienie, smutek, rozdrażnienie czy brak umiejętności cieszenia się z życia.