Test na osobowość paranoiczną

Jeśli podejrzewasz u siebie występowanie osobowości paranoicznej poniższy test pomoże Ci zweryfikować, czy twoje objawy mogą odpowiadać kryteriom tego zaburzenia osobowości.

Test nie jest narzędziem diagnostycznym i jego wynik nie stanowi diagnozy zaburzenia osobowości. Jeżeli podejrzewasz u siebie osobowość paranoiczną i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia. U młodszych osób nie diagnozuje się zaburzeń osobowości ze względu na fakt, że ich osobowość nadal się kształtuje.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Test został opracowany na podstawie kryteriów diagnostycznych zawartych w klasyfikacji DSM-V.

Wynik testu online pod żadnym pozorem nie stanowi diagnozy zaburzenia osobowości. W celu otrzymania wiarygodnej diagnozy należy skontaktować się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą.