PSWQ test skali zamartwienia/lęku

PSWQ pomoże Ci określić, czy wykazujesz podwyższone nasilenie odczuwania zmartwienia i lęku charakterystyczne dla Zespołu Lęku Uogólnionego.

Test nie jest narzędziem diagnostycznym i jego wynik nie stanowi diagnozy zaburzenia psychicznego. Jeżeli podejrzewasz u siebie podwyższony poziom zmartwienia lub lęku i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu online

powered by Typeform


Metodologia

Czym jest PSWQ?

Jest to 16-elementowy kwestionariusz, którego celem jest zmierzenie skali zmartwienia/lęku. Badania sugerują, że ma silną zdolność do różnicowania pacjentów z zespołem lęku uogólnionego (GAD) od innych zaburzeń lękowych.

Jak to działa?

PSWQ składa się z 16 stwierdzeń.

 1. Jeśli nie starczy mi czasu by zrobić wszystko co zamierzałem, nie martwię się tym.
 2. Moje zmartwienia mnie przytłaczają.
 3. Nie mam skłonności do zamartwiania się.
 4. Martwi mnie wiele sytuacji.
 5. Wiem, że nie powinienem się martwić o tyle rzeczy, ale nic na to nie poradzę.
 6. Kiedy jestem pod presją, bardzo się zamartwiam.
 7. Zawsze się o coś martwię.
 8. Łatwo mi odrzucić niepokojące myśli.
 9. Gdy tylko skończę jedno zadanie, zaczynam się martwić o wszystko inne, co muszę zrobić.
 10. Nigdy się o nic nie martwię.
 11. Kiedy nic więcej nie mogę zrobić z jakąś sprawą, nie martwię się już nią.
 12. Przez całe życie miałem tendencję do zamartwiania się.
 13. Zauważam, że martwię się o różne rzeczy.
 14. Kiedy zacznę się martwić, nie mogę przestać.
 15. Martwię się cały czas.
 16. Martwię się moimi sprawami dopóki ich nie załatwię.

Respondent ocenia każde stwierdzenie względem siebie na skali od 1 do 5.
Stwierdzenia 1, 3, 8, 10, 11 punktuje się odwrotnie do skali.

 • Odp 1 = 5 pkt
 • Odp 2 = 4 pkt
 • Odp 3 = 3 pkt
 • Odp 4 = 2 pkt
 • Odp 5 = 1 pkt

Z kolei stwierdzenia 2, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16 punktuje się następująco.

 • Odp 1 = 1 pkt
 • Odp 2 = 2 pkt
 • Odp 3 = 3 pkt
 • Odp 4 = 4 pkt
 • Odp 5 = 5 pkt

Po zsumowaniu punktów przeliczamy je na skalę zmartwienia/lęku.
16-39 Niski poziom zamartwiania/lęku
40-59 Umiarkowany poziom zamartwiania/lęku
60-80 Wysoki poziom zamartwiania/lęku

Badania i autorzy

PSWQ zostało stworzone w 1990r przez specjalistów w dziedzinie zaburzeń psychicznych Meyer T. J., Mille, M. L., Metzger R. L., i Borkovec T. D. Przeprowadzono wiele badań, wskazujących na silną zdolność do różnicowania pacjentów z zespołem lęku uogólnionego (GAD) od innych zaburzeń lękowych. O badaniach i ich wynikach można przeczytać tutaj.

Wynik testu online pod żadnym pozorem nie stanowi diagnozy zaburzenia psychicznego. W celu otrzymania wiarygodnej diagnozy należy skontaktować się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą.