Diagnoza SCID-5

Skorzystaj z profesjonalnego badania SCID-5, które umożliwia diagnozę 10 zaburzeń osobowości, w tym:

  • zaburzenia osobowości typu borderline
  • obsesyjno-kompulsyjnego zaburzenia osobowości (OCD)
  • narcystycznego zaburzenia osobowości
  • unikowego zaburzenia osobowości
  • zależnego zaburzenia osobowości
  • paranoicznego zaburzenia osobowości
  • schizotypowego zaburzenia osobowości
  • schizoidalnego zaburzenia osobowości
  • histronicznego zaburzenia osobowości
  • antyspołecznego zaburzenia osobowości

SCID-5 składa się z dwóch części: kwestionariusza oraz wywiadu. Przeprowadzany jest przez doświadczonego psychologa. Po zakończeniu badania pacjent otrzymuje pisemną diagnozę, a także szczegółowe omówienie wyników i rekomendacje dalszych działań.

Obecnie nie oferujemy diagnozy SCID-5

Więcej informacji o Ustrukturalizowanym Wywiadzie Klinicznym do Badań Zaburzeń Osobowości według DSM-5 (SCID-5) znajdziesz na stronie Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (APA).