Borderline – test zaburzenia osobowości

Sprawdź, czy Twoje objawy mogą wskazywać na występowanie zaburzenia osobowości borderline. Poniższy test online pozwala ustalić występowanie objawów, zgodnych z charakterystyką tego zaburzenia osobowości.

Test nie jest narzędziem diagnostycznym i jego wynik nie stanowi diagnozy zaburzenia osobowości. Jeżeli podejrzewasz u siebie zaburzenie osobowości borderline i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia. U młodszych osób nie diagnozuje się zaburzeń osobowości ze względu na fakt, że ich osobowość nadal się kształtuje.

Przystąp do testu online

powered by Typeform


Metodologia

Test online został przygotowany w oparciu o kryteria diagnostyczne borderline przyjęte w klasyfikacji DSM-IV. Zgodnie z nimi, o występowaniu zaburzenia osobowości typu borderline świadczy stwierdzenie co najmniej pięciu spośród dziewięciu wymienionych tam objawów.

Wynik testu online pod żadnym pozorem nie stanowi diagnozy zaburzenia osobowości. W celu otrzymania wiarygodnej diagnozy należy skontaktować się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Przeczytaj szczegółowy opis osobowości borderline – znajdziesz tam informacje o objawach, przyczynach, leczeniu, typach osobowości i statystykach tego zaburzenia. Być może zainteresuje Cię również lista najlepszych książek o borderline.