AUDIT-Test na alkoholizm i problemy z alkoholem

AUDIT jest testem opartym o wyniki badań Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Poniższy test pomoże Ci rozpoznać objawy uzależnienia i wskaże stopień, w jakim możesz mieć problem z alkoholem.

Test nie jest narzędziem diagnostycznym i jego wynik nie stanowi diagnozy zaburzenia psychicznego. Jeżeli podejrzewasz u siebie uzależnienie od alkoholu lub masz problemy z alkoholem i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się ze specjalistą terapii uzależnień.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Czym jest AUDIT?

AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) jest stosowanym od 1989 r. na całym świecie testem, którego celem jest pomoc w samoocenie spożycia alkoholu i konsekwencji z tym związanych.

Jak to działa?

Test składa się z 10 pytań dotyczących trzech kluczowych dziedzin:

 1. Spożycia alkoholu
 2. Potencjalnego uzależnienia od alkoholu
 3. Doświadczenia szkód związanych z alkoholem

Pytania:

 1. Jak często spożywasz napoje zawierające alkohol?
 2. Ile porcji alkoholu wypijasz w ciągu dnia kiedy pijesz?
 3. Jak często wypijasz sześć lub więcej porcji alkoholu podczas jednej okazji?
 4. Jak często w ciągu ostatniego roku zauważyłeś, że po rozpoczęciu nie byłeś w stanie przestać pić?
 5. Jak często w ciągu ostatniego roku nie udało Ci się zrobić tego, czego normalnie się od Ciebie oczekuje z powodu picia?
 6. Jak często w ciągu ostatniego roku potrzebowałeś drinka/klina rano, aby nabrać sił po intensywnym piciu poprzedniego dnia?
 7. Jak często w ciągu ostatniego roku miałeś poczucie winy lub wyrzuty sumienia po spożyciu alkoholu.
 8. Jak często w ciągu ostatniego roku nie mogłeś sobie przypomnieć, co wydarzyło się poprzedniej nocy, ponieważ spożywałeś alkohol?
 9. Czy Ty lub ktoś inny odniósł obrażenia w wyniku spożywania przez Ciebie alkoholu?
 10. Czy krewny lub przyjaciel, lekarz lub inny pracownik służby zdrowia martwił się o Twoje picie lub zasugerował, abyś je ograniczył?

Pytania dotykają fundamentalnych relacji między ludźmi a alkoholem, w tym jego odpowiedzialności za uzależnienie i szereg szkodliwych konsekwencji. Te trzy domeny mogą być oceniane indywidualnie, ale najczęściej wynik jest obliczany dla AUDIT jako całości.

Na pytania od 1 do 8 można udzielić jednej z pięciu odpowiedzi punktowanych od 0 pkt do
4 pkt. Z kolei na pytania 9 i 10 można udzielić jednej z trzech odpowiedzi punktowanych 0 pkt,
2 pkt, 4 pkt.

Po wypełnieniu testu i zsumowaniu punktów przeliczamy je w następujący sposób:

 • 0-7 pkt Konsumpcja alkoholu o niskim ryzyku
 • 8-14 pkt Niebezpieczne lub szkodliwe spożywanie alkoholu
 • 15 i więcej pkt Wskazuje na prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu

Jakie badania za tym stoją?

Pytania AUDIT są pytaniami o najwyższej skuteczności z banku około 150 pytań, które zostały użyte jako narzędzie oceny w pierwotnym badaniu Światowej Organizacji Zdrowia. Ponadto wszystkie pytania mają wysoką trafność i same w sobie mogą służyć jako podstawa do dalszych badań.
Badanie WHO obejmowało kraje o wysokim, średnim i niskim statusie społeczno-ekonomicznym, różne kultury i języki, systemy opieki zdrowotnej, systemy społeczne oraz polityczne.

Wynik testu online pod żadnym pozorem nie stanowi diagnozy uzależnienia. W celu otrzymania wiarygodnej diagnozy należy skontaktować się z psychologiem lub specjalistą terapii uzależnień.