ASRM test na manię

Test ten pozwala rozpoznawać epizody maniakalne, typowe dla choroby afektywnej dwubiegunowej.

Test nie jest narzędziem diagnostycznym i jego wynik nie stanowi diagnozy zaburzenia psychicznego. Jeżeli podejrzewasz u siebie epizod maniakalny i chcesz uzyskać wiarygodną diagnozę, skontaktuj się z psychoterapeutą lub psychiatrą.

Test online przeznaczony jest wyłącznie dla osób powyżej 18. roku życia.

Przystąp do testu onlineMetodologia

Co to jest?

ASRM (Altman Self-Rating Mania Scale) jest pięcio-częściową skalą diagnostyczną którą można wykorzystać do oceny obecności i nasilenia objawów manii i hipomanii, najczęściej u pacjentów z rozpoznaniem choroby afektywnej dwubiegunowej.

Jak to działa?

ASRM dzieli się na pięć części:

  • Dobry nastrój
  • Pewność siebie
  • Sen
  • Rozmowność
  • Aktywność ruchowa

W każdej części znajduje się 5 stwierdzeń odnośnie samopoczucia i zachowań na przestrzeni ostatniego tygodnia. W zależności, które stwierdzenie zaznaczymy otrzymamy od 0 do 4 punktów. Po przejściu przez wszystkie części i zsumowaniu punktów określamy stopień nasilenia manii lub hipomanii.

  • 0-5 Brak wyraźnych symptomów manii lub hipomanii
  • 6-25 Możliwe występowanie manii lub hipomanii

Autor i badania

Skala została opracowana przez dr Edwarda Altmana w 1997r. ASRM została porównana z innymi tego typu skalami Young Mania Rating Scale (YMRS) oraz Clinician-Administered Rating Scale for Mania. Udowodniono, że skala wykazuje oczekiwane korelacje z konstrukcjami psychologicznymi związanymi z manią, takimi jak słaba regulacja emocji

ASRM przy wartości granicznej badania przesiewowego wynoszącej 5 wykazała optymalną kombinację czułości i swoistości (odpowiednio 85% i 86%). ASRM jest użytecznym narzędziem do oceny obecności i nasilenia objawów u większości łagodnych i wielu umiarkowanych zaburzeń maniakalnych.

Wynik testu online pod żadnym pozorem nie stanowi diagnozy zaburzenia psychicznego. W celu otrzymania wiarygodnej diagnozy należy skontaktować się z psychologiem, psychoterapeutą lub psychiatrą.